Segerkrans. Bild av Gordon Johnson från Pixabay.

Sök årets omvårdnadsstipendium för specialistsjuksköterskor och studenter inom kirurgisk vård.

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Är du medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK? Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipndium!

Omvårdnadsstipendiet delas ut under Kirurgiveckan 2023 i Örebro och ska användas till projekt, utbildning eller utveckling för patient och/eller personal på kliniken du är anställd. Återrapportering hur stipendiet använts görs till NFSK efter ett år. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

Stipendiet är på 7 500 kronor och vinnaren får även biljett till NFSK omvårdnadskongress 2024.

Stipendiesumma
7 500 kronor

Sök årets omvårdnadsstipendium för specialistsjuksköterskor och studenter inom kirurgisk vård.

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Är du medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK? Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipndium!

Sista ansökningsdag: