Tina Ahl Jonsson och Linda Lovin tilldelades stipendiet Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2015.

Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.

Stipendiet delas ut under kirurgveckan. Prissumman ska användas till utvecklingsforum, exempelvis konferens, utbildning, projekt.
Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

Stipendiesumma
5 000 kronor
Stipendiesumma sponsrad av
Nutricia

Stipendiet tilldelades Tina Ahl Jonsson och Linda Lovin som utsågs till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2015.