Sanna Johansson, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2019 samt titeln Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2019.

Omvårdnadsstipendiet delas ut under Kirurgiveckan 2019 i Norrköping och ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Återrapportering hur stipendiet använts görs till NFSK efter ett år. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

Stipendiesumma
7 500 kronor
Stipendiesumma sponsrad av
MedFilm

Sanna Johansson från Övre buk esofagus/ventrikel Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, tilldelades Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2019 samt titeln Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2019.