Pernilla Hendeberg mottar Kirurgisk Omvårdnadsstipendium 2018.

Omvårdnadsstipendiet delas ut under kirurgveckan 2018 i Helsingborg och ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

Stipendiesumma
7 500 kronor
Stipendiesumma sponsrad av
MedFilm

Pernilla Hendeberg från Kirurgkliniken på Universitetssjukhuset, Örebro, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2018, och utses till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2018.