Pernilla Lindqvist och Kia Pitkämäki, vinnare av Kirurgiskt omvårdnadsstipendium 2022 och Årets specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2022.

Sök årets omvårdnadsstipendium för specialistsjuksköterskor och studenter inom kirurgisk vård.

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Är du medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK? Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipndium!

Omvårdnadsstipendiet delas ut under Kirurgiveckan 2022 i Stockholm och ska användas till projekt, utbildning eller utveckling för patient och/eller personal på kliniken du är anställd. Återrapportering hur stipendiet använts görs till NFSK efter ett år. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

Stipendiet på 7 500 kronor sponsras av MedFilm och vinnaren får även biljett till NFSK omvårdnadskongress 2023.

Stipendiesumma
7 500 kronor
Stipendiesumma sponsrad av
MedFilm.

Kia Pitkämäki och Pernilla Lindqvist från VO Kirurgi på Akademiska sjukhuset, Uppsala, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2022 och utses till Årets Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2022.