Anna Groth

Utmärkelsen ”Årets förebild inom kirurgisk omvårdnad” syftar till att uppmärksamma legitimerade sjuksköterskor som är en förebild för sina kollegor.