Jenny Jacobsson, vinnare av stipendiet Bästa fria föredrag 2022.

Stipendium för ‘Bästa Fria Föredrag’ har delas ut sedan 2018 i samband med Kirurgveckan. Syftet med detta stipendium är att lyfta fram en bra presentation av forsknings- eller förbättringsarbete som bidrar till bättre kirurgisk vård. En förfrågan om att vara med och söka detta stipendium skickas ut till alla som accepteras som fria föredrag på Kirurgveckan. Bästa fria föredrag bedöms på plats under Kirurgveckan utifrån presentationens attraktivitet, innehåll, tydlighet/språk, bilder och hur föredragshållaren får fram sitt budskap. Bedömning görs av en expertgrupp med representanter från NFSK och den lokala programkommittén för det vårdvetenskapliga programmet.