Emma Edvik - vinnare bästa poster 2023

Stipendium för ‘Bästa Poster’ har delas ut sedan 2018 i samband med Kirurgveckan. Syftet med detta stipendium är att lyfta fram en poster som väl presenterar ett forsknings- eller förbättringsarbete som bidrar till bättre kirurgisk vård. En förfrågan om att vara med och söka detta stipendium skickas ut till alla som accepteras för poster på Kirurgveckan. Bästa poster bedöms utifrån om postern fångar intresset, överskådlighet, språk, tydligt budskap och om klinisk relevans framgår. Bedömning görs av en expertgrupp med representanter från NFSK och den lokala programkommittén för det vårdvetenskapliga programmet.