Anna Groth, Simon Elfving och Filip Bergquist tilldelas priset för Bästa Poster 2018.

Priset för "Bästa poster" delades ut och vinnare blev Anna Groth, Simon Elfving och Filip Bergquist från Kirurgiska kliniken i Linköping med postern "Hur ser vitala parametrar ut 24 timmar före oplanerad IVA-vård och oväntat hjärtstopp på en kirurgisk akutvårdsavdelning?"