Emma Edvik - vinnare bästa poster 2023

Stipendiet syftar till att uppmärksamma personer vars forskning har relevans inom kirurgisk vård och som är kliniskt applicerbart.

Stipendiet kan användas till framtida utbildning och forskning eller liknande, men får ej användas för att finansiera resor till exempelvis kongresser.

Stipendiaten bör inom 1 år redovisa vad stipendiet har använts till samt vilket mervärde stipendiet har gett.

Stipendiet delas ut under Kirurgiveckan 2023.

Stipendiesumma
1 500 kronor
Stipendiesumma sponsrad av
Immunovia AB, Viatris