Anna Groth och Sofia Karlsson, vinnare av stipendiet Bästa poster 2022.

Stipendiet syftar till att uppmärksamma personer vars forskning har relevans inom kirurgisk vård och som är kliniskt applicerbart.

Stipendiet kan användas till framtida utbildning och forskning eller liknande, men får ej användas för att finansiera resor till exempelvis kongresser.

Stipendiaten bör inom 1 år redovisa vad stipendiet har använts till samt vilket mervärde stipendiet har gett.

Stipendiet delas ut under Kirurgiveckan 2022.

Stipendiesumma
1 500 kronor
Stipendiesumma sponsrad av
Immunovia AB

Stipendiet tilldelades Anna Groth och Sofia Karlsson.

Stipendiet tilldelades Emma Edvik.

Ingmarie Olsson vinner med sitt föredrag