Ing-Marie Olsson -  Bästa presentation 2023

Ingmarie Olsson vinner med sitt föredrag på Kirurgiveckan i Örebro 2023. Föredrag: ”Hinder och möjligheter för individualiserad rehabilitering efter bröstcancer - patienternas upplevelse efter deltagande i ReScreenstudiens RCT”.