Charlotta Bergström - vinnare bästa abstract 2023

Stipendium för ‘Bästa Abstract’ delas ut i samband med Kirurgiveckan. Syftet med detta stipendium är att lyfta fram ett väl beskrivet forskning- eller förbättringsarbete som bidrar till bättre kirurgisk vård. En förfrågan om att vara med och söka detta stipendium skickas ut till alla som skickar in abstract till Kirurgveckan när inlämning för abstract har stängt. Bästa abstract bedöms utifrån klinisk relevans, vetenskaplig metod, originalitet/nytänkande och tydlighet/språk. Bedömning görs av en expertgrupp med olika akademisk nivå.