Ella Tabbakh vinnare 2023

Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.

Stipendiet har delats ut sedan 2014 och stipendiaten utses även till Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård.
Prissumman ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet.