Emma Strandqvist, Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2016.

Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.

Stipendiet delas ut under kirurgveckan. Prissumman ska användas till utvecklingsforum, exempelvis konferens, utbildning, projekt.
Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

Stipendiesumma
7 500 kronor
Stipendiesumma sponsrad av
MedFilm

Stipendiet och titeln Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2016 tilldelades Emma Strandqvist.