På den här sidan samlar vi våra intressepolitiska inlägg där vi bevakar omvårdnadens kvalitet i den kirurgiska vården och kompetensen hos specialist- och den avancerade specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.