Specialiserad omvårdnad är nödvändig för att patienten i kirurgisk vård ska få säker vård av hög kvalitet. Det är även grundläggande med den högre vetenskapliga kompetensen för att kunna arbeta evidensbaserat. Utbudet för dig som vill specialisera dig inom kirurgisk omvårdnad är stort och karriär vägarna är många. Uppdragen skiljer sig ofta åt och det kan vara utmanande att använda kompetensen på bästa sätt, både för individ och för ledare.

NFSK ger kunskapsstöd samt stöd i utvecklingen av yrkesroller och utbildning. Här kan du läsa mer om specialiserade yrkesroller och utbildning inom kirurgisk omvårdnad.