Nationella Föreningen för Sjuksköterskor i Kirurgisk vård (NFSK) startade år 2011 (då under namnet Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård) som en sektion i Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), www.swenurse.se.

NFSK riktar sig till dig som är - eller studerar till - Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, samt till dig som arbetar med eller är intresserad av specialiserad kirurgisk omvårdnad. Med omvårdnad avses att bedöma helhetsbilden av patientens fysiska, psykosociala och relationella behov, samt förmåga att själv tillgodose dem, och utifrån det prioritera vården och möta behoven.

Föreningens arbete syftar till att den kirurgiska patienten ska få en säker vård med hög kvalitet genom kompetent omvårdnad. Syftet är även att stärka den professionella rollen som specialistsjuksköterska-  och avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och göra den självklar. 

NFSK är partipolitiskt obunden och har en holistisk människosyn där vi värdesätter den unika människan och värnar jämlikhet och jämställdhet genom en personcentrerad utgångspunkt i vår verksamhet.