Nationella Föreningen för Sjuksköterskor i Kirurgisk vård (NFSK) grundades år 2011 och är en ideell professionell förening som verkar för evidensbaserad och säker vård med hög kvalitet genom kompetent omvårdnad för patienten i kirurgisk vård. Den kirurgiska vården innefattar all kirurgisk verksamhet.

NFSK är partipolitiskt obunden och har en holistisk människosyn där den unika människan värdesätts. Föreningen värnar om jämlikhet och jämställdhet med utgångspunkt i ett personcentrerat förhållningssätt. Föreningen arbetar enligt de etiska riktlinjerna för sjuksköterskor från The International Council of Nursing. 

Föreningen ger stöd i yrkesutövandet till den som arbetar med eller leder den som arbetar med omvårdnad av patienten i kirurgisk vård. Föreningens syfte är att främja utveckling, utbildning och forskning inom omvårdnad av patienten i kirurgisk vård, samt att initiera, utveckla och samordna kunskapsutbytet nationellt och internationellt. Föreningen syftar även till att stärka de professionella rollerna som sjuksköterska-, specialistsjuksköterska-, avancerad specialistsjuksköterska och disputerad sjuksköterska inom kirurgisk vård, samt utbildningarna till dessa. Föreningen nätverkar med andra professioner inom kirurgisk vård.