På årsmötet väljer medlemmarna vilka som skall sitta i styrelsen och valberedningen samt vilka som skall vara revisorer.
Se vilka som innehar uppdragen sedan föreningens senaste årsmöte genom att välja förtroenderoll nedan.