Amra Drocic (t.v.) mottar Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2017. Stipendiet sponsras av MedFilm och delades ut av Joel Stenholm (t.h.).

Omvårdnadsstipendiet delas ut under kirurgveckan 2017 i Jönköping. Prissumman ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

Stipendiesumma
7 500 kronor
Stipendiesumma sponsrad av
MedFilm

Amra Drocic från Kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset, Norrköping, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2017, och utses till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2017.