Vinnare 2024: Ella Sköld, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård på Kirurgiska kliniken i Norrköping

Syftet med priset är att synliggöra handledningens och/eller den kliniska instruktionens betydelse som pedagogiska metoder. Det kan vara såväl huvudhandledare, kliniska handledare eller handledare i samband med uppsatsskrivande/avhandlingsarbete som nomineras.