Segerkrans. Bild av Gordon Johnson från Pixabay.

Syftet med priset är att synliggöra handledningens och/eller den kliniska instruktionens betydelse som pedagogiska metoder. Det kan vara såväl huvudhandledare, kliniska handledare eller handledare i samband med uppsatsskrivande/avhandlingsarbete som nomineras.