Segerkrans. Bild av Gordon Johnson från Pixabay.

Är du medlem i Nationella Föreningen för Sjuksköterskor i Kirurgisk vård, NFSK? Har en av dina handledare betytt särskilt mycket för dig? Är det en sjuksköterska inom kirurgisk vård som har fått dig att utvecklas på absolut bästa sätt? Skicka då in din nominering med motivering till Årets handledare 2024! Nominera senast den 2024-02-11. Nomineringen, bestående av namn, utbildning, yrkesroll, mailadress och hemklinik för den nominerade, samt en väl avvägd motivering görs via formuläret på www.nfsk.se. 

Syftet med priset är att synliggöra handledningens och/eller den kliniska instruktionens betydelse som pedagogiska metoder. Det kan vara såväl huvudhandledare, kliniska handledare eller handledare i samband med uppsatsskrivande/avhandlingsarbete som nomineras. Motiveringen skrivs utifrån följande tre kriterier (ca 100 ord): 

Hur handledaren bidrog till:

  • Ett bra lärandeklimat
  • God kunskapsöverföring  
  • Övriga relevanta delar för din utveckling

Priset instiftades år 2023 av NFSK, för att lyfta fram och uppmuntra de värdefulla utbildningsinsatser som görs varje dag inom kirurgisk vård runt om i Sverige. Priset tilldelas den nominerade som juryn anser bäst uppfyller stipendiets syfte och kriterier. Juryn består av kliniskt och akademiskt verksamma sjuksköterskor inom kirurgisk vård. Vinnaren får blommor, diplom, en biljett till Kirurgisk Omvårdnadskongress och 2 500 kronor. Prisutdelningen sker vid Kirurgisk Omvårdnadskongress och pristagaren skall vid utdelningen vara medlem i NFSK. Pristagaren meddelas via mail senast en månad innan Omvårdnadskongressen. 

Välkommen med din nominering!

Stipendiesumma
2 500 kronor