Vinnare 2024: Ella Sköld, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård på Kirurgiska kliniken i Norrköping

Årets handledare är ett nytt pris som instiftades 2023 av NFSK för att lyfta fram och uppmuntra de värdefulla utbildningsinsatser som görs varje dag inom kirurgisk vård runt om i Sverige. Vi fick ta del av fina nomineringar och priset ”Årets handledare 2024” tilldelades Ella Sköld, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård på kirurgiska kliniken i Norrköping.

Nomineringen såg ut enligt följande:

”Ella tar sitt uppdrag som både huvudhandledare och KUA sektionsansvarig med stort ansvar. Hon ser till att studenten alltid är i fokus och att hen får ett bra lärandeklimat. Hon arbetar strukturerat och informativt vilket gör att studenterna känner sig trygga. Att arbeta pedagogiskt både mot studenter och kollegor bidrar till ett öppet lärandeklimat och det kommer naturligt för henne”
”Det har blivit en stor förbättring och tydligt upplägg gällande studenthandledning på avdelningen sedan Ella tog över uppdraget och via möten med personalgruppen stimuleras vi alla till att bidra till en bra VFU för våra studenter!”
”Ella står för ett lugn där dialoger och diskussioner får ta sin tid. Inga frågor är dumma och hon ger sitt fokus till de studenter hon handleder. Att reflektera och samtala om arbetspasset och genom reflektion lära sig. Hon är noga med att förklara så att man förstår orsaker till åtgärder och att man ser hela processen. ”

”Ella är specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård och jobbar på avdelning 10 som är har en inriktning mot kolorektalkirurgi, akut allmänkirurgi, övre bukkirurgi samt urologi. Hon har utöver det uppdrag som huvudhandledare för sjuksköterskestudenter och sektionshandledare KUA (klinisk undervisningsavdelning). Då vi har haft stor personalomsättning på kliniken har hon även ansvar för att introducera nya medarbetare när hon själv inte handleder student och pga. att det inte finns så många erfarna medarbetare kvar på kliniken kommer hon själv handleda på KUA 12 veckor under våren 2024. ”

MEN allt detta gör Ella på jobbet, när hon kommer hem är hon en supermamma till fem fantastiska barn. Vi kan inte annat än beundra denna fantastiska kvinna och kollega.”
 
Stort grattis Ella!