Annett Karlsson och Susanna Hård af Segerstad tilldelas 2020-års Kirurgiskt Omvårdnadstipendium och utses till Årets Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2020.

Omvårdnadsstipendiet delas ut under Kirurgisk omvårdnadskongress 2021 och ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Återrapportering hur stipendiet använts görs till NFSK efter ett år. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

Stipendiesumma
7 500 kronor
Stipendiesumma sponsrad av
MedFilm

Annett Karlsson och Susanna Hård af Segerstad från kirurgiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus, Malmö, som tilldelas 2020-års Kirurgiskt omvårdnadstipendium och utses till Årets specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2020.