MedFilm

MedFilm är en svenskutvecklad IT-tjänst som tillhandahåller patientinformation om operationer och behandlingar genom animerad film. Sjukhus ansluter sig till färdiga patientfilmer som informerar om kirurgiska ingrepp, förberedelser och rehabilitering. Genom MedFilms filmdatabas, som utgörs av västvärldens vanligaste operationer och behandlingar, streamar patienter och vårdpersonal patientfilmer varje dag.

Syftet med MedFilm är att spara tid och kostnader för vårdgivare genom att avlasta vårdpersonal, öka tillgängligheten av standardiserad information, samt att minska tolkkostnader via språkval i filmerna. Ökad delaktighet i vårdbeslut och större förståelse om förberedelser och rehabilitering minskar risken för felaktiga pre- och postoperativa åtgärder samt inställda operationer vilket tillsammans ger ett bättre slutresultat.

Plattformen har skräddarsytts för visning av patientfilm på filmplattor och väntrums-TV genom specialdesignade appar, likväl som visning i hemmiljö. Plattformen omfattar en webbaserad kontrollpanel för användarstatistik, påkoppling av flertalet språk genom undertext, samt SMS-utskick med respektive film. Filmernas interface har utformats med enkel navigering - klickbara kapitelknappar och meny för att ändra språk.

Samverkan Period
Kirurgiskt omvårdnadsstipendium 2023 -
Kirurgiskt omvårdnadsstipendium 2022 -
Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2021 -
Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2020 -
Kirurgisk Omvårdnadskongress 2020/2021 -
Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2019 -
Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2018 -
Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2017 -
Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2016 -