MedFilm har sponstrat Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2021. Stipendiesumman är på 5 000 kronor.

Period
-
Samverkanspartner
Samverkan omfattar stipendie