Wenche Melander (t.v.) och Pernilla Ingers (t.h.) - vinnare av Kirurgisk Omvårdnadsstipendium 2021.

Omvårdnadsstipendiet delas ut under Kirurgiveckan 2021 i Göteborg och ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Återrapportering hur stipendiet använts görs till NFSK efter ett år. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

Stipendiesumma
7 500 kronor
Stipendiesumma sponsrad av
MedFilm

Wenche Melander och Pernilla Ingers från kirurgiska kliniken på Skånes Universitetssjukhuset, Lund, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadstipendium 2021 och utses till Årets Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2021.