Segerkrans. Bild av Gordon Johnson från Pixabay.

Sök "Kirurgiskt omvårdnadsstipendium 2024"!

  • Är du studerande till-, eller specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård?
  • Är du medlem  i NFSK?
  • Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård?

Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipendium! 


Omvårdnadsstipendiet delas ut under Kirurgiveckan 2024 i Karlstad. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor. Stipendiesumman ska användas till projekt, utbildning eller utveckling för patient och/eller personal på kliniken du är anställd. Återrapportering hur stipendiet har använts görs till NFSK efter ett år.

Stipendiet är på 7 500 kronor och en biljett till "Kirurgisk omvårdnadskongress 2025".

Stipendiet delas ut tillsammans med MedFIlm AB

Till ansökan

Stipendiesumma
7 500 kronor
Stipendiesumma sponsrad av
MedFilm AB