Segerkrans. Bild av Gordon Johnson från Pixabay.

Sök årets omvårdnadsstipendium för specialistsjuksköterskor och studenter inom kirurgisk vård.

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Är du medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK? Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipndium!
Omvårdnadsstipendiet delas ut under Kirurgiveckan 2024 i Karlstad. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor. Stipendiesumman ska användas till projekt, utbildning eller utveckling för patient och/eller personal på kliniken du är anställd. Återrapportering hur stipendiet har använts görs till NFSK efter ett år.

Stipendiet är på 7 500 kronor och vinnaren får även biljett till NFSK omvårdnadskongress 2025.

Till ansökan

Stipendiesumma
7 500 kronor
Stipendiesumma sponsrad av
MedFilm

Sök årets omvårdnadsstipendium för specialistsjuksköterskor och studenter inom kirurgisk vård.

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Är du medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK?
Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipendium!

Sista ansökningsdag: