NFSK samverkar med andra föreningar för att skapa bästa möjligheten att driva verksamheten framåt och arbeta för en effektiv och patientsäker kirurgisk vård genom kompetent omvårdnad.

Vi samverkar idag med:

Svensk Sjuksköterskeförening

NFSK har ett samarbetsavtal med Svensk Sjuksköterskeförening. Som en sektion så är NFSK’s verksamhet i enlighet med Svensk Sjuksköterskeförenings verksamhetsplan och samverkan består av gemensamt intressepolitiskt arbete och sektionsträffar.
https://www.swenurse.se/

Övriga sektioner och nätverk inom Svensk Sjuksköterskeförening:
https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/

Vårdförbundet

NFSK samverkar med Vårdförbundet i gemensamma frågor.
https://www.vardforbundet.se/sidor-for/sjukskoterska/

Svensk Kirurgisk Förening (SKF)

NFSK samverkar med SKF genom gemensamma intressepolitiska frågor samt att ansvara för det vårdvetenskapliga programmet på Kirurgveckan.
SKF: http://www.svenskkirurgi.se/
Kirurgveckan: https://www.kirurgveckan.se/