NFSK bjuder in till samverkan med företag som med sina produkter främjar omvårdnaden för den kirurgiska patienten.

Samverkan och avtal utformas utifrån de gemensamt överenskomna reglerna mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsindustrin, den medicintekniska industrin och den laboratorietekniska industrin: “Överenskommelse om samverkansregler”.