Viatris

Viatris är ett globalt läkemedelsföretag. Viatris tillgodoser hälso- och sjukvårdens behov idag och i framtiden och vill hjälpa människor att vara så friska som möjligt oavsett var de befinner sig i livet.

Samverkan Period
Kirurgiskt omvårdnadsstipendium 2023 -