Immunovia

Stipendierna för Bästa Abstract, Bästa Poster och Bästa Fria Föredrag 2022 sponsras av Immunovia AB, ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottskörtelcancer.

Samverkan Period
Stipendier 2022 -