Anna Groth och Sofia Karlsson, vinnare av stipendiet Bästa poster 2022.

Stort grattis till Anna Groth och Sofia Karlsson som vann med sin poster.

Projekt
Studenthandledning på kirurgisk vårdavdelning - Sjuksköterskors upplevelse av hur patientomvårdnaden påverkas
Motivering

Är utsedd som vinnare av bästa poster utifrån bedömning av posterns attraktivitet, överskådlighet, tydlighet, språk samt kliniska relevans.