Abstract-inlämningen är öppen mellan 1-31 mars 2018. Ni kommer inom kort hitta mer information på http://www.kirurgveckan.se/abstract/instruktioner-till-posterforfattare/

Vi ser fram emot att få ta del alla viktiga förbättringsprojekt och forskningsområden runt om i landet. Även ett litet projekt kan det ha stor klinisk betydelse!

Vid inlämningen får ni själva föreslå om ert abstract ska presenteras som en poster eller muntligen under fria föredrag. Vårt mål är att alla som skickar in abstract ska få möjlighet att presentera det på något sätt. Hur många som får presentera beror bl.a på hur stort antal abstract som kommer in eftersom tiden inte är obegränsad. Abstractets vetenskapliga nivå tillsammans med ämnets kliniska relevans avgör vilken typ av presentation det blir.

Sista ansökningsdag