Segerkrans. Bild av Gordon Johnson från Pixabay.

Stipendiet ”Årets förebild inom kirurgisk omvårdnad” syftar till att uppmärksamma legitimerade sjuksköterskor som är en förebild för sina kollegor. Stipendiet utgår varje år från en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser, år 2024 är kärnkompetensen: Förbättringskunskap.

Stipendiaten erhåller 2 500 kronor och en biljett till NFSK’s Omvårdnadskongress (exklusive boende och resa). Biljetterna är reserverade för stipendiaten, vinnaren ska vara medlem i NFSK.

Stipendiesumma
2 500 kronor