Bild av 200 Degrees från Pixabay.

Kontrollera att kollegan du vill nominera uppfyller kriterierna nedan innan du fyller i nomineringsformuläret.

Nomineringen skall innehålla

 1. Motivera varför du nominerar din kollega utifrån beskrivningen av kärnkompetensen: Förbättringskunskap.
 2. Beskriv varför din kollega är en uppskattad arbetskamrat och hur hen medverkar till en attraktiv arbetsplats.
 3. Beskriv hur din kollega aktivt använder sin förbättringskunskap i vården.

Kriterier

 • Den nominerade ska vara legitimerad sjuksköterska och inom kirurgisk vård.
 • Den nominerade ska vara medlem i NFSK senast vid utdelning av stipendiet under Omvårdnadskongressen 2024.
 • Nomineringen ska utgå från kärnkompetensen “Förbättringskunskap”.
Sista ansökningsdag

Dina kontaktuppgifter

Ange dina kontakuppgifter så vi kan kontakta dig ifall vi har frågor.
Vi kommer skicka en bekräftelse på att vi mottagit nomineringen till den mejladress som du anger.

Uppgifter om kollegan du nominerar

Vi behöver veta vem du nominerar, samt kontaktuppgifter till personen så vi kan kontakta personen om hen får utmärkelsen.
 • Den du nominerar ska vara legitimerad sjuksköterska.
 • Den du nominerar ska vara medlem i NFSK senast vid utdelning av stipendiet under Kirurgisk omvårdnadskongress 2024.
Vi kommer skicka information till personen om att hen blivit nominerad, samt hur vi hanterar hens personuppgifter.
Ange var din kollega arbetar.

Motivera din nominering

Svara på frågorna nedan för att motivera varför kollegan du nominerar skall tilldelas utmärkelsen.
Motivera varför du nominerar din kollega utifrån beskrivningen av kärnkompetensen: Förbättringskunskap.

Som legitimerad sjuksköterska ska du utveckla omvårdnad utifrån patientens behov och resurser för att uppnå god och säker vård. Det innebär att förstå hur vårdorganisationer och deras olika system är utformade, se förändringar över tid och förstå vikten av att mäta och utvärdera vårdens kvalitet.

Legitimerad sjuksköterska ska kunna:
 • Arbeta proaktivt genom att identifiera risker, både för den enskilda personen och på verksamhetsnivå och rapportera avvikelser som underlag för fortsatt systematiskt förbättringsarbete.
 • Leda, utvärdera och dokumentera systematiskt förbättringsarbete.
 • Samverka för kvalitetsutveckling av omvårdnad med myndigheter, vårdgivare och intresseorganisationer.
 • Kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder samt initiera dialog kring implementering av ny kunskap och nya arbetssätt.
 • Ge patient och närstående möjlighet att vara delaktiga i förbättringsarbete.
Beskriv varför din kollega är en uppskattad arbetskamrat och hur hen medverkar till en attraktiv arbetsplats.
Beskriv hur din kollega aktivt använder sin förbättringskunskap i vården.

Hantering av personuppgifter

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på vår sida om Personuppgifter.

Den som du nominerar måste godkänna att du nominerar hen.
Vi kommer att informera den du nominerat om att hen har blivit nominerad.