Bild av 200 Degrees från Pixabay.

Kontrollera att kollegan du vill nominera uppfyller kriterierna nedan innan du fyller i nomineringsformuläret.

Nomineringen skall innehålla

  1. Motivera varför du nominerar din kollega utifrån beskrivningen av kärnkompetensen: Förbättringskunskap.
  2. Beskriv varför din kollega är en uppskattad arbetskamrat och hur hen medverkar till en attraktiv arbetsplats.
  3. Beskriv hur din kollega aktivt använder sin förbättringskunskap i vården.

Kriterier

  • Den nominerade ska vara legitimerad sjuksköterska och inom kirurgisk vård.
  • Den nominerade ska vara medlem i NFSK senast vid utdelning av stipendiet under Omvårdnadskongressen 2024.
  • Nomineringen ska utgå från kärnkompetensen “Förbättringskunskap”.
Sista ansökningsdag

Statusmeddelande

Sista nomineringsdag har passerat.