Checklista. Foto: TeroVesalainen från Pixabay

Kärnkompetensen: Förbättringskunskap

Som legitimerad sjuksköterska ska du utveckla omvårdnad utifrån patientens behov och resurser för att uppnå god och säker vård. Det innebär att förstå hur vårdorganisationer och deras olika system är utformade, se förändringar över tid och förstå vikten av att mäta och utvärdera vårdens kvalitet.

Legitimerad sjuksköterska ska kunna:

 • Arbeta proaktivt genom att identifiera risker, både för den enskilda personen och på verksamhetsnivå och rapportera avvikelser som underlag för fortsatt systematiskt förbättringsarbete.
 • Leda, utvärdera och dokumentera systematiskt förbättringsarbete.
 • Samverka för kvalitetsutveckling av omvårdnad med myndigheter, vårdgivare och intresseorganisationer.
 • Kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder samt initiera dialog kring implementering av ny kunskap och nya arbetssätt.
 • Ge patient och närstående möjlighet att vara delaktiga i förbättringsarbete.

Nomineringen skall innehålla

 1. Motivera varför du nominerar din kollega utifrån beskrivningen av kärnkompetensen: Förbättringskunskap.
 2. Beskriv varför din kollega är en uppskattad arbetskamrat och hur hen medverkar till en attraktiv arbetsplats.
 3. Beskriv hur din kollega aktivt använder sin förbättringskunskap i vården.

Kriterier

 • Den nominerade ska vara legitimerad sjuksköterska och verksam inom kirurgisk vård.
 • Den nominerade ska vara medlem i NFSK senast vid utdelning av stipendiet under omvårdnadskongressen 2024.
 • Nomineringen ska utgå från kärnkompetensen “Förbättringskunskap”.

Sista ansökningsdag

Tisdagen den 16 januari 2024 kl. 23:59