Elin Gustafsson - Vinnnare årets förebild 2024

Även detta år inkom fina nomineringar och vi har nu utsett ”Årets förebild inom kirurgisk omvårdnad 2024”. Kriterierna i ansökan var utformade efter kärkompetensen ”Förbättringskunskap”. Utmärkelsen för 2024 gick till Elin Gustafsson, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård på Universitetssjukhuset i Linköping.
 
Nomineringen såg ut enligt följande:
 
” Elin bidrar ständigt till förbättringskunskap genom att hålla i intressanta föreläsningar och utbildningar på avdelningen. Som specialistsjuksköterska är hon väldigt duktig på att i god tid identifiera eventuella risker för patienter och på verksamhetsnivå. Hon är en mycket pålitlig person och en bra ledare som man ser upp till. Har aldrig träffat någon sjuksköterska som lyckas vara så pass empatisk, förstående och stöttande gentemot patienter, närstående och medarbetare som Elin Gustafsson”
 
”Elin är väldigt kompetent och hon finns alltid där för alla (patienter, närstående och kollegor). Hon är så himla lugn och empatisk, väldigt bra lyssnare. Det märks väldigt tydligt att hon brinner,för det hon gör”
 
”Elin bidrar ständigt till att förbättra rutiner, metoder och håller i utbildningar. Hon är ett bra stöd för nyexaminerade sjuksköterskor. Hon håller i professionsmöten ett per månad för nyexaminerade sjuksköterskor. De flesta känner sig trygga med att vända sig till Elin för att få stöd och hjälp”
 
Stort grattis Elin!