Pernilla Lindqvist och Kia Pitkämäki, vinnare av Kirurgiskt omvårdnadsstipendium 2022 och Årets specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2022.

Kia Pitkämäki och Pernilla Lindqvist från VO Kirurgi på Akademiska sjukhuset, Uppsala, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2022 och utses till Årets Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2022. 

Projekt
“Kommer jag att hinna opereras innan det spricker?” - Introduktion av kontaktsjuksköterska för patienter med aortasjukdom

Projektet innefattar att skapa en roll som kontaktsjuksköterska för patienter med aortasjukdom. i-PARiHS modellen har använts under processen som verktyg för strukturerad implementering och målet med projektet är att patienten ska känna sig trygg, välinformerad och lyssnad på genom hela vårdprocessen och efter utskrivning.
Motivering

Att minska oro för personer som väntar på aortaoperation genom att introducera kontaktsjuksköterska som kan identifiera patientens specifika behov och minska onödig oro lyfter fram vikten av personcentrerad vård.

Genom att lyssna till patienternas egna berättelser och erfarenheter skapas en vårdrelation där patienten kan känna trygghet. Arbetet belyser kärnan i specialistsjuksköterskans i kirurgisk vård kompetens och profession.

Projektet utgår från kärnkompetenserna: Samverkan i team, Personcentrerad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik.

Det är av stor vikt att hela vården ges på evidensbaserad grund och omvårdnaden är vårt ansvar som specialistsjuksköterskor, vilket Nationella Föreningen för Sjuksköterskor i Kirurgisk vård vill lyfta fram med detta stipendium.