Jenny Drott,Leg. Sjuksköterska, Docent, Lektor. Universitetssjukhuset Linköping, Linköpings universitet.

Jenny är en riktig förebild vad gäller kliniskt relevant forskning och hämtar sina forskningsfrågor i kliniken. Jenny disputerade 2018 och ett huvudfokus genom karriären, med personcentrerad vård som röd tråd, är att stärka resan för personer med kolorektal cancer, och förstå hur - genom att ta del av patientens, professionens och närståendes perspektiv.

Jenny delade i samband med prisutdelningen på Kirurgiveckan 2023 i Örebro med sig av sin forskningsresa i dåtid, nutid och visioner framåt, där hennes kraft att driva den lokala, nationella och internationella utvecklingen för patienters, professionens och närståendes skull är stark. Största gratulationerna till Jenny Drott - årets Forskarprisvinnare 2023!