Bild av 200 Degrees från Pixabay.

Den nominerade ska vara legitimerad sjuksköterska och genom sin forskning ha bidragit till att förbättra vården av den kirurgiska patienten och/eller professionsutveckling för sjuksköterskan i kirurgisk vård.

Vinnaren ska senast innan stipendieutdelning vara medlem i NFSK.

Sista ansökningsdag

Dina kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som skickar in nomineringen.

Kontaktuppgifter till den som nomineras

Kontaktuppgifter till den som nomineras till priset.

Om den som nomineras

Är den nominerade medlem i NFSK?

Den nominerades akademiska grad

Har den nominerade disputerat?
Är den nominerade docent?
Är den nominerade professor?

Den nominerades erfarenhet av handledning

Ange om du känner till, annars lämna tom.

Den nominerades bibliometri - antal publikationer

Ange om du känner till, annars lämna tom.

Den nominerades forskning

Ange om du känner till, annars lämna tom.

Den nominerades undervisning

Ange om du känner till, annars lämna tom.
Håller den nominerade undervisning?

Den nominerades kliniska tjänstgöring

Ange om du känner till, annars lämna tom.
Har den nominerade klinisk tjänstgöring?

Den nominerades kirurgiska anknytning

Ange om du känner till, annars lämna tom.

Hantering av personuppgifter

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på vår sida om Personuppgifter.