Bild av 200 Degrees från Pixabay.

Den nominerade ska vara legitimerad sjuksköterska och genom sin forskning ha bidragit till att förbättra vården av den kirurgiska patienten och/eller professionsutveckling för sjuksköterskan i kirurgisk vård.

Vinnaren ska senast innan stipendieutdelning vara medlem i NFSK.

Sista ansökningsdag

Statusmeddelande

Sista ansökningsdag har passerat.