Bild av Gerd Altmann från Pixabay.

NFSK’s forskarpris 2023 delas ut i samband med Kirurgiveckan 2023.

Stipendiesumma
10 000 kronor
Stipendiesumma sponsrad av
NFSK

Nominera dig själv eller en kollega till NFSK's Forskarpris.

Den som nomineras ska vara legitimerad sjuksköterska och genom sin forskning ha bidragit till att förbättra vården av den kirurgiska patienten och/eller professionsutveckling för sjuksköterskan i kirurgisk vård.

Vinnaren ska senast innan stipendieutdelning vara medlem i NFSK.

Sista ansökningsdag: