Bild av 200 Degrees från Pixabay.

Den nominerade ska vara sjuksköterska och genom sin forskning ha bidragit till att förbättra vården av den kirurgiska patienten och/eller professionsutveckling för sjuksköterskan i kirurgisk vård.

Vinnaren ska senast innan stipendieutdelning vara medlem i NFSK.

Sista ansökningsdag

Statusmeddelande

Sorry…This form is closed to new submissions.