Stort grattis till Pernilla Lagergren, Professor i kirurgisk vårdvetenskap, Karolinska institutet, Stockholm.