Anna Forsberg. Fotograf: Martin Magntorn.

Stort grattis till Anna Forsberg som tilldelas NFSKs första forskarpris!

På Kirurgiveckan var Anna med i studion via länk och berättade lite kort om sin forskning. Hon har brunnit för den högspecialiserade kirurgiska vården under större delen av sitt verksamma yrkesliv. Under tio års tid var hon ansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård vid Göteborgs Universitet.

Motivering

NFSK tilldelar Anna Forsberg Forskarpriset 2021 då hon genom sin gedigna forskningskarriär har bidragit till att förbättra vården för den kirurgiska patienten, inspirerat till ny forskning och handlett nya forskare. Anna har producerat en imponerande mängd forskning, över 90 publikationer och har H-index 16 (H-index = mått för citeringsanalys, som beskriver både produktivitet och räckvidd i publicering för en forskare eller akademiker). Annas gedigna engagemang för att förbättra vårdmiljön på kirurgiska kliniker såväl nationellt som internationellt har gjort att hon är ett känt ansikte och en kraft att räkna med. Hon är en förebild för andra sjuksköterskor och har visat att det går att kombinera en klinisk tjänst med en framgångsrik forskarkarriär. Anna har satt kirurgisk omvårdnad på agendan, både i klinik och politik!