Matilda Appelgren, vinnare av Bästa abstract 2022.

Stort grattis till Matilda Appelgren som vann med sitt abstract. 

Projekt
Patientrapporterade armbesvär och hälsorelaterade livskvalitet ett år efter sentinel node biopsi med eller utan axillutrymning från den randomiserade SENOMAC studien
Motivering

Författaren lyckas på ett tydligt sätt förmedla denna kunskap genom ett väldisponerat abstract och arbetet har hög vetenskaplig nivå.

Bedömningskriterierna har innefattat klinisk relevans, vetenskaplig metod, originalitet och nytänkande samt tydlighet och språk.