Vindros. Foto: Free-Photos från Pixabay

Äger rum

Kongressen äger rum digitalt den 4 maj 2021.

Om kongressen

Kongressen erbjuder en aktuell och inspirerande mötesplats för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom evidensbaserad kirurgisk vård och omvårdnad av den kirurgiska patienten. Som vanligt är det du bestämmer hur aktiv du är och vad du får med dig, och i år utmanas vi alla att tänka och göra nytt när vi möts digitalt. Vi i NFSK har gjort allt vi kan för en interaktiv och givande mötesplats med bland annat möjlighet till chatt med enskilda deltagare, föreläsare och utställare, livesända föredrag med möjlighet till frågor, digital live-utställning och en Facebookgrupp som finns kvar året ut.

När får jag åtkomst till eventplattformen?

Senast den 3 maj 2021 kommer du att få instruktioner om hur du loggar in på eventplattformen.

Vi skickar löpande ut instruktioner till de som anmält sig allteftersom vi lägger till nya deltagare i plattformen.

Jag kommer inte åt eventplattformen / jag kan inte aktivera mitt konto

Om du fått mejl med instruktioner för att aktivera ditt konto i eventplattformen och stöter på problem, kontakta anmalan@nfsk.se.