ConcvaTec

ConvaTec är ett globalt medicintekniskt företag med ledande marknadspositioner inom stomivård, sårbehandling, urologi-, intensiv- och operationsvård samt tillbehör för infusionspumpar.

Våra produkter erbjuder både kliniska och ekonomiska fördelar för sjukvården, som att förebygga infektion, skydda och bibehålla huden intakt, förbättra behandlingsresultatet och minska totalkostnaden. 

Bland våra sårvårdsprodukter hittar du AQUACEL® förbanden - en familj av avancerade fiberförband för sårbehandling - som bildar en gel i kontakt med sårvätska och skapar därmed en optimal sårläkningsmiljö. Våra välkända fiberprodukter är AQUACEL® Extra™AQUACEL® Ag+AQUACEL® Foam och AQUACEL® Surgical. Vi har även AVELLE™,  ett nytt system för portabel undertrycksbehandling. Förbanden bygger på vår välkända Hydrofiber™ teknologi och pumpen fungerar i hela 30 dagar. Våra hydrokolloida DuoDERM® förband används givetvis också fortfarande flitigt.

ConvaTec har mer än 9000 anställda, 11 produktionsanläggningar i 8 länder och produkterna finns tillgängliga i mer än 100 länder.

Besök oss gärna på www.convatec.se

Samverkan Period
Kirurgisk Omvårdnadskongress 2020/2021 -
NFSK's Medlemsdagar 2019 -