Kirurgisk omvårdnadskongress i Västerås 19-20 mars 2024

Kirurgisk omvårdnadskongress i Västerås 19-20 mars 2024

Från att veta till att göra - implementering av evidensbaserad vård. En kongress för dig som arbetar med eller leder kirurgisk omvårdnad.

Tack till alla fantastiska deltagare, föredragshållare och utställare för en stark kongress! Nu finns föredragen i Kunskapsbanken.

Äger rum
--