Kirurgisk omvårdnadskongress i Västerås 19-20 mars 2024

Kirurgisk omvårdnadskongress i Västerås 19-20 mars 2024

Från att veta till att göra - implementering av evidensbaserad vård. En kongress för dig som arbetar med eller leder kirurgisk omvårdnad.

Programmet kommer att erbjuda interaktion och utveckling genom keynote-presentationer, parallella sessioner för chefer/ledare och för sjuksköterskor, omvårdnadsbattle samt årets avhandlingar inom kirurgisk vård.

Prata med dina kollegor och ledare och boka i kalendern - vi ses där!

Anmälan och information om kongressen: Hem (kirurgiskomvardnadskongress.se)

Äger rum
--