Gruppbild från NFSK's Medlemsdagar 2019 i Trollhättan.

NFSK arrangerar:
Medlemsdagar i Trollhättan 18-19 mars 2019

Tema:
Patientsäkerhet i kirurgisk vård

Ca 100.000 personer drabbas av en vårdskada varje år
Varje dag dör 8 patienter av en vårdskada
10-20% av alla vårdskador beror på kirurgisk behandling

NU sätter VI stopp för vårdskadorna!

Välkommen till våra Medlemsdagar i Trollhättan och ta del av föreläsningar, debatt och diskussioner kring hur patientsäkerheten i kirurgisk vård kan säkerställas.